x

Школярї недостатковых одборів здобыли мотівачны штіпендія

00

Частку 260.597 евр выплатило в першім півроку актуалного школского рока Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту СР школарїм одборів середнїх школ, котрых абсолвенты хыбують на торгу роботы. Мотівачны штіпендія про тых школярїв мають помочі пересвідчіти молодых людей і їх родічів при рїшіню выберу середнёй школы. TASR о тім інформовав одбор комунікації і протоколу резорту школства. Мотівачне штіпендіум може здобыти школярь, котрый штудує єден з одборів, уведженых в зознамі штудійных одборів і учебных одборів з недостаточнов кількостёв абсолвентів про потребу торгу роботы. Тот публікує резорт школства мінімално раз за три рокы.

(Шутіова, TASR)