x

Є нова вызва Уряду влады СР про самосправы

00

Уряд влады Словацькой републікы публікує Вызву, в котрій подля закона обертать ся на самосправы. Жадать їх інформації о хоснованю языків народностных меншын, котры суть потребны до Справы о стані хоснованя языків меншын на Словакії зa період років 2017 ˗ 2018, яка буде предложена владі Словацькой републікы. Уряд уповномоченого жадать одповісти на опросы, котры суть написаны в подобі звідальників про орґаны теріторіалной самосправы. Выповнены і підписаны звідальникы треба одослати до 31-го авґуста т. р. „e-mailom“ у форматі PDF нa aдресу: dotaznik2018@vlada.gov.sk  Уряд влады із публікованьом вызвы призвукує, же в припаді недоданя інформацій в змыслі даного закона самосправа допущать ся делікту в секторі хоснованя языків меншынОпросы, на котры треба одповісти і конкретнішы інформації найдете на інтернетовых сторінках Уряду уповномоченого влады СР про народностны меншыны.

(А. Кузмякова)