x

Hlas-SD позітівно прияла новелы закона о штатній справі в школстві

00

Схваліня новелы закона о штатній справі в школстві і школьскій самосправі, котров ся рушать дупліціты в компетенціях меджі Міністерством школства і Міністерством внутрішніх справ, прияла мімопарламентна партія Hlas-SD позітівно. Про аґентуру TASR то в оцінці 2021-го року в области школства повіла говоркыня партії Патріція Медведь Мацікова. За їй словами тоты дупліціты запричіньовали комплікації. Оцінити подля ньой треба і намагу резорту школства в области освіты дітей і школярів, котры потребують підпору. Но другым дыхом подля говоркыні треба додати, же тоты планы затля подарило ся наповньовати лем барз помалы, або нияк.

(Медвідь, ТASR)