x

Авдіо супроводник в Любовняньскім музею

00

Музей в Старій Любовнї в рамках переконаваня барьєр в доступности културы про зневыгоднены ґрупы людей, приготовило в деревяній церькви св. Михала Архангела авдіо супроводника про невідячіх і слабозракых людей. В рамках ослав св. Кіріла і Мефодїя го у четверь увели до жывота. Як обяснив директор Любовняньского музея Далібор Мікулік: „Супроводник ся операть о шпеціалну реліефну книгу, яка зназорнює вызначны архітекторнічны і умелецькы елементы той памяткы‟. Любовняньскый музей уже од року 2011 робить над поступнов дебарьєрізаціёв граду і сканзену. Град і сканзен суть сприштупнены про невідячіх, нечуючіх і про особы з різныма менталныма порухами.
(TASR, Цітрякова)