x

Влада СР вчера розділила 1,3 міліона евр про Свідницькый окрес

00

Влада СР в часі вчерайшого выяздового їднаня в Ґіралтівцях розділила про дві міста і села окресу Свидник скоро 1,3 міліонів евр. Актуалні плановану суму єден міліон евр в часі їднаня кабінет звышыв. Іде о средства з розрахунковой резервы про окрес, котрый патрить меджі найменше розвинутых окресы. Фінанції мають быти к діспозиції до 31-го октобра.  Наприклад,  100.000 евр достане Свідник на выбудованя денного стаціонара, 40.000 евр на реконштрукцію і довыбудованя Дому европской културы. Свідник тыж достане 300.000 евр на застрішіня зимного штадіона. Місто Ґіралтівці достануть 80.000 евр на ліфт і безбарєровый вступ до дому културы, 25.000 евр достане матерска школа на розшыріня тепловых розводів, така сама сума была призначена і Основній школі на Будовательскій улиці на реконштрукцію кухні і 50.000 евр на реконштрукцію пішників в місті Ґіралтівці. Звышок сумы было призначено про дакотры села Свідницько окресу. Наприклад, на рішеня проблему з комунікаціями достав Грабовчік 13.000 евр і Крачунівці 40.000 евр, містьска часть Францовце 10.000 евр на реконштрукції общого світла. Часть фінанцій достали і іншы села а то на реконштрукцію сельскых урядів і дому културы і на обнову містных доріг і комунікацій. Фінанції здобыли і многы церьквы, шпортовы клубы і союзы ці обчаньскы здружіня. Влада днесь засідать в селі Чаня в окресі Кошыці-околє. (TASR, Pkf)