x

В Зубнім посвятили новы дзвоны

00

В неділю 23-го мая в селі Зубне, Гуменьского окресу, за участи пряшівского ґрекокатолицького архієпіскопа і метрополіты Йоана Бабяка і гуменьского архієпархіалного вікаря Мартіна Злацького одбыв ся одпуст ку празднику Сошествія Святого Духа. Торжество было повязане з посвячіньом двох новых дзвонів. Великого з меном Михаіл, котрый в осени 2020-го року пукнув і наслідно быв наново одлятый, і другого меншого, котрый має мено Святый Дух. Тот дали віруючі одляти ку 250-ій річніці храму, котру собі припомянуть в році 2024. З причіны пандемії посвячіня і торжественна літурґія одбыли ся на містнім амфітеатрі. Участь брало велике чісло домашніх, але і віруючіх з близкой околіці. Інформовав о тім Іван Барна, містный парох.

(Медвідь, ISPA)