x

В Пряшівскім краю прибыли зреконштруованы і новы шпортовиска

00

З ґрантового проґраму Пряшівского самосправного краю Вызва про реґіон были в попередніх місяцях в краю підпорены реконштрукції або будованя веце шпортовиск. В тім році край меджі 32 жадателів розділив понад 1,1 міліона евр. TASR о тім інформовала Леа Геілова з одділіня комунікації і пропаґації Уряду ПСК. Змодернізована была наприклад і мала шпортова гала в Старій Любовні. В селі Шарішске Ястрабя быв зреконштруованый і добудованый ареал фотбалового гріска. Кінцьом октобра зачало ся реалізовати прикрытя стріхов ледового гріска у Свіднику. Роботы у Свіднику бы мали быти готовы за девять місяців. Проінвестовати бы ся там мало 1,3 міліона евр, причім край на то дав дотацію 150 тісяч евр.

(Медвідь, TASR)