x

Докінченя модернізації любовнянского шпиталю буде в року 2021

00

Любовнянскый шпиталь, незискова орґанізація, продовжує в модернізації своїх просторів і в тім року. Єй директор Петер Бізовскый про словацьку пресову аґентуру TASR повів, же в тім часі будуєся урґентный прієм, новы операчны і породницькы салы,  розшыріня РТҐ працовіска і дітьского одділіня. „Цілковы кошты на тот проєкт суть у вышкі сім міліонів евр, з того  4,5 міліона евр сьме достали з еврофондів, 2,5 міліонів евр з властных джерел. Роботы сьме зачали іщі в року 2018, теперь  їх кус зима перерушыла, бо іде о роботы передовшыткым в ехтерєрі. На ярь ся але роботы розбігнуть на повно і кінчіты бы сьме мали в року 2021, “ інформував Бізовскый з тым, же реконштрукція реалізуєся за повной превадзкы шпиталю, протоже не є можне одставити ці уж ціле хірурґічне, або ґінеколоґічне одділіня. І прото є часовый гармоноґрам модернізації шпиталю о дашто довшый. (TASR, Пкф)