x

Люди можуть голосовати за проєкты в партіціпатівнім розрахунку ПСК

00

Голосованя в третім річнику Вызвы Партіціпатівный розрахунок Пряшівского самосправного краю є спущене. Люди в ній вырішують о розділіню публічных фінанцій в сумі 130 тісяч евр, а єдночасно о тім, котры комунітны проєкты будуть реалізовати ся. Жытелі реґіону собі актуално можуть выбрати з 33 проєктів, а голос свому фаворітови передати до 31-го марца. Дотаційов 10 тісяч евр в рамках окремых окресів ПСК підпорить єден проєкт з найвысшым чіслом SMS, інформовала Даша Єленьова з Одділіня комунікації ПСК. До вызвы є залученых 33 проєктів із цілковой кількости 43, котры перешли процесом схвальованя. Подля Єленьовой суть обще заміряны на іновацію існуючой або створіня новой публічной службы, на ревіталізацію публічных просторів ці їх комунітну інфраштруктуру.

(Медвідь, ПСК)