x

Меджілабірці з найвекшым розрахунком

00

Місто Меджілабірці буде у 2020-ім році господарити з історічно найвекшым розрахунком. Буде в сумі 10,6 міліона евр. Як про аґентуру TASR повів пріматор міста Владіслав Вішньовскый, є то вдяка інвестічным акціям, котры собі самосправа до слідуючого року перенесла з року 2019. Розрахунок, котрый схвалили депутаты на своїм понедільковім засіданю, рахує з приятьом пожычкы в сумі 700 тісяч евр. Інвестічны акції представлюють суму понад 3 міліоны евр. Што до фінанцій, найвекшов спомеджі трьох векшых новых інвестічных акцій є выбудованя центра інтеґрованой здравотной старостливости, на котрый місто выділило 820 тісяч. Має выникнути реконштрукційов обєкту бывшого шпыталю і рахує зо зряджіньом семох амбуланцій.

(Медвідь, TASR)