x

Місто Свідник зачало з реконштрукційов фреквентованой комунікації

00

Свідницька радниця выділила на реконштрукцію комунікації на Улиці Младеже і Людовіта Штура зо свого розрахунку 130.000 евр. Реалізатор проєкту, компанія Eurovia SK, собі подля говоркыні міста Крістіны Тхіровой перевзяла будівницьку площадку і почінаючі днешнім дньом зачала роботы на споминаній фреквентованій етапі. Іде цілково о 3150 квадратных метрів території, што суть дві комунікації, пішник на Улиці Младеже, місце на паркованя і так само о вступ ку панелаку В2. Роботы бы мали быти скінчены  в другій половині септембра.  (TASR, Pkf)