x

Одбыв ся 21-ый Духновічів Пряшів

00

Театер Александра Духновіча в Пряшові в понедільок 13-го юна привітав участників вже 21-го Духновічового Пряшова, конкурзу в умелецькій декламації поезії, прозы, духовной літературы, властной творчости і малых сценічных форм в русиньскім языку. Духновічів Пряшів быв завершіньом святковань Дня Русинів Словакії. На цілословацькім колі конкурзу в Пряшові брали участь вшыткы, котры скінчіли в реґіоналных конкурзах у своїх катеґоріях на першых місцях. 51 участників было із окресів Стара Любовня, Свідник, Бардейов, Гуменне, Снина і Меджілабірці. Лавреатом 21-го річника Духновічового Пряшова стала Тімеа Марусинова із Свідницького окресу, того часу штудентка ґімназії в Кошыцях, котра выступала з прозов. Цілословацькый конкурз одбыв ся по дворічній перерві, котра была запричінена пандемічнов сітуаційов.

(Медвідь)