x

Пряшівськый край чує недостаток лікарїв, варує перед можным колапсом

00

В горізонті двох років грозить, же скоро половина амбуланцій прімарного контакту в Пряшівськім краю небуде способна дальшого ходу про недостаток лікарїв. Причінов є їх одход до пензії. Выходить то з аналізы Пряшівського самосправного края (ПСК) дотуляючі ся віку лікарїв прімарного контакту. Про пресаґентуру TASR то увела Леа Леготска з одділіня комунікації і пропаґації Уряду ПСК. Як дале Леготска конкретізувала, же недостаток лікарїв чують у вшыткых шпеціалізуваных одборох, главні шак в одборох обще лікарьство, педіятрія, псіхіатрія, кардіолоґія, неуролоґіа, пневмолоґіа і ревматолоґія. До амбулантного сектора бы потребували достати далшых мінімалні 20 процентів лікарїв. В тім часі, што ся дотулять общіх лікарїв про дорослых, бракує в краю 30 лікарїв. Край даный став рішыть перерозділюваням пацєнтів меджі  звышніх лікарї, што є  подля нього з  довгочасового боку неутримательный став. (TASR, Pkf)