x

Пряшів і Кошыці будуть мати інтеґрованый транспортный сістем

00

Інтеґрованый транспортный сістем меджі Пряшовом і Кошыцямі бы міг зачати фунґовати до єдного, ці двох років. В штадію приправ є текст меморанда о інтеґрованім транспорті, документ на підпис бы міг быти готовый в короткім часі. Повів то вчера председа Пряшівского самосправного края (ПСК) Мілан Маєрскый на діскуснім форі, котре орґанізувало выдавательство Петіт Пресс, редакція МЫ Пряшівскы новины і Уряд ПСК. Маєрскый увів, же рокованя с дакотрыма субєктами уж ся зреалізували і будуть ся снажыти їх зінтензивнити. Як далі повів: „ Сьме уж в комунікації с пріматорков Пряшова, с председом Кошыцького самосправного краю, правдаже, мусиме до того втягнути і пріматора Кошыць і вшыткых транспортері, котры ся старають о особный транспорт в даных двох краях ці метрополах. Потребуємe на то мати ші выпрацюваный такзваный майстер план і втоді можеме мочі говорити о конкретных датумах і конкретных выслідкох. Я бы до того втягнув і ціклотранспорт і вопрос тзв. зділяных біцілклів є в тых днях насправды на столі“.
(TASR)