x

Роботы на ліквідації наслідків заплав в Пыхнях і Зубнім надалей продовжують

00

Роботы на ліквідації наслідків заплав запричиненых прываловыма доджами з пятниці 19-го юна продовжують в селах на северовыході Словакії і надалей. В селі Зубне в окресі Гуменне оправлюють корыто  рікы Нехвалька перед осаджіньом провізорного моста. В Піхнях в окресі Снина оправлюють надале корыта потоків і комунікації. Як про пресову аґентуру TASR потвердила діректорка комунікачного одбору міністерства обраны Мартіна Коваль Какашчікова, танк, котрый мать до Зубного понтоновый міст привезти, є актуалні на дорогі. На выход іде зо женійного прапору в Середі. В Піхнях ся подля старосту Юліюса Баніка надале робить на вычістіню рік. До робот ся в часі шестьох дньох залучіли професіоналны і добровольны пожарникы зо семых навколішніх сел, водогосподары, Справа і удыржба доріг Пряшівского самосправного края і тыж войско. (TASR, Pkf)