x

Свідник хоче зелену стріху

00

Свідницькы депутаты на своїм минулотыждньовім засіданю схвалили запоїня ся до нового проєкту, котрый має за ціль выбудовати зелену стріху на єдній із свідницькых матерьскых школ. Сучасный стан стріхі Матерьской школы Людовіта Штура не сповнює архітектонічны і ужытковы потребы. Стріха не была од колавдації будовы реконштруована. Вода з доджу іде посередництвом одливок до каналізації і нияк ся не захоплює. Цільом проєкту є затримати воду з доджів тым, же буде всякнута зеленов стріхов. Така стріха ся буде реалізовати на єднім павілоні. Співфінанцованя проєкту є в сумі 5-ох процент з цілковых оправданых вытрат на проєкт, што представлює 10 258 евр.

(Медвідь, Podduklianske novinky)