x

Ініціатіва Поможме нашому шпыталю хоче одбременити попрадьскый шпыталь од паціентів з COVID-19

00

Мобілны вакціначны колектівы хотять через тот тыждень в підтатраньскых селах переконати граніцю 1200 защіпленых. Вчера были у Великім Славкові, Новій Лесній, Млиніці і  попрадьскій містьскій части Матєйовці. Презідент Словеньской коморы здравотницькых захранців Франтішек Маєрьскый про TASR повів, же днесь ся пересунули до сел Менґусовце, Штола, Батізовце, Лучівна і Ґерлахов, завтра будуть щіпити у Вернарі, Вікартовціах, Краванох і Ґановцях. Мали бы так перейти  скоро вшыткы села з Попрадьского окресу. Маєрьскый, котрый є єдным з членів ініціатівы Поможме нашому шпыталю, окрем іншого повів, же їх ініціатіва мать за ціль одбременити попрадьскый шпыталь од паціеєнтів з COVID-19 і помочі так здравотникам. За вісем днів ся їм подарило защіпити скоро 900 людей, 35 аж 40 процент з них были старшы як 50 років. (TASR, Pkf)