x

Жертвы нученых адопцій в НДР дають петіцію за вышетрїня старых злочінів

00

Ґрупа, яка репрезентує інтересы жертв нученых адопцій в бывшій Нїмецькій демократічній републіцї, передложыла у четверь в нїмецькім Сполковім сеймі петіцію за лїпше вышетрїня тых старых злочінів. Андреас Лаакe, котрый є у веджіню даной ґрупы, вів і петічну делеґацію жертв до берліньского Бундештаґу. Увів, же потім як ся тоты злочіны вышетрять, жертвы будуть мочі здобыти компензації од штату. Ґрупа твердить, же чісло нученых адопцій, котры ся одбыли під покровительством комуністічного режіму в НДР, мож раховати на тісячі. Дїти были одобераны родічам, котры ся перевинили вочі штату – крітізовали ёго зряджіня або спробовали втечі на Запад.
(TASR)