x

Земан не хоче Бабішови при рокованю о владї давати терміны

00

Докы буде чеськый премєр в демісії і лідер руху АНО Андрій Бабіш роковати о вытворїню влады не буде му Мілош Земан подля своїх слов звязовати рукы ниякыма термінами. Чеськый презідент ся так выразив у четверь в телевізії Баррандов. „В Голандії ся сім місяцїв рокує о владї. В Нїмецьку є теперь перед підписом коалічна догода а іщі лем буде передана внутространіцькому референду. Таже не сьме нияк оріґіналны,“ повів Земан. Дале додає, же собі представлёвав, же ся другый покус може одбыти колись на переломі яри і лїта, але же Андріёви Бабішови не дає ниякый часовый ліміт. Інформація была перевзята зо справодайского порталу Teraz.sk.
(Зденка Цітрякова)