x

Країны ЕУ будуть інвестовати до обранного сістему вєдно

00

Европска комісія ознамила, же выбрала 16 паневропскых проєктів з області обранного промыслу і три проєкты з області дісруптівных технолоґій, котры будуть черпати з фінанцованя у вышці 205 міліонів евр з бутжету ЕУ. Гроші підуть через два проґрамы Европского обранного фонду (EDF): Приправна акція ЕУ в області обранного дослідженя (PADR) і Европскый проґрам промыслового розвоя обранного промыслу (EDIDP). Кошты ЕУ на обрану ся зефектівнять тым, же країны будуть інвестовати вєдно, чім ся понижить роздробеність і неефектівність обранных коштів. Вшыткы одобрены проєкты суть заміряны на посілніня і розвой европскых обранных капаціт, як суть наприклад безпілотны еропланы і з нима повязаны технолоґії, весмірны технолоґії повязаны з весмірным проґрамом ЕУ Ґалілео, автономны поземны авта, ракетовы сістемы высокой пуктуалности, наморны платформы будучой ґенерації і так дальше. (TASR, Pkf)