x

Росія закрочіла проти націоналістів

00

В Москві затримали стовкы підпорьователів націоналістічной ґрупы Артподґотовка, котры плановали недозволеный протест. Демонштрантів затримали на Манежнім проспекті, близко коло Кремля, два дні по тім, як російскы безпечностны силы затримали дакілько членів ґрупы. Тоты суть підозрілы із планованя бомбовых атаків на адміністратівны будовы. Лідер Вячеслав Малцев вызвав на протест з цільом примусити абдіковати презідента Путіна.
(Петро Медвідь)