x

Союз писателів у Сваляві бісідовав о своїй будучности

00

Як інформує сайт Русинські писателї Подкарпатя, в суботу 13-го мая 2023-го року в просторах Свалявского общества підкарпатьскых Русинів одбыв ся форум славяньскых языків, на базі котрого членове Союзу русиньскых писателів Закарпатя обговорили планы діятельности по обновліню роботы того общества. Головным орґанізатором і ведучім форуму быв Димитрій Поп, русиньскый славіста, голова Русиньского научно-освітнього общества. Тот приготовив на форум лекцію на тему Русиньскый язык меджі другыма славяньскыма языками. По лекції участны перешли до основной части форуму – обговоріня далшого фунґованя Союзу русиньскых писателів Закарпатя. Член правліня – Іван Бинячовскый, курто поінформовав о сітуації в союзі. Было конштатуване, же одколи вмер председа орґанізації Михаіл Град, што было три рокы тому, союз писателів став подля участных мертвов орґанізаційов. Прото было договорено чімскоріше зорґанізовати зборы Союзу русиньскых писателів Закарпатя, на котрых выберуть собі членове нову голову, а так само будуть рішыти ся хыбы общеста, але і зачнуть з реалізаційов вшытко, што было на форумі обговорено. Фото: Микола Поцко. (ЛЕМ.ФМ, Pkf)