x
11.08.2017 Заграніча / Zahraniča

Отець і сын із Брітанії огрожовали летадла ласером

Іспаньска поліція інформовала, же двоми брітьскы турісты огрозили безпечность транспорта на аеропортї в югоіспаньскій Маладзі, кедь ласеровыма лучами мірили на приставаючі летадла. За ослїплёваня, на котре ся поносовало дакілько пілотів, Брітом грозить покута од 30 до 600 тісяч евр. (Зденка

11.08.2017 З домова / Z domova

Міністер Ян Ріхтер роковав із заступцом Яґуар Ланд Ровер Нїтра Александром Вортберґом

За участи сповномоченого влады СР про приправу і реалізацію стратеґічных парків Віктора Стромчека говорили о забезпечіню і приправі кваліфікованых робітників про тоту автомобілку на Словеньску. Актівіты уряду роботы, соціалных дїл і родины головно при реалізації конкретных выберовых конань на жаданы

11.08.2017 Погода / Pohoda

Погода 11.8.2017

Днесь ясно, містами головно в западній части країны збівшена хмаровитость, мож чекати і бурї. Найвысшы денны теплоты 30 аж 36 ґрадусів. Теплота на горах у вышцї 1500 м коло 23 ґрадусів. Дути буде юговыходный вітор зо скоростёв 2 аж 5

11.08.2017 З реґіону / Z regionu

На будучім дялнічнім обхватї Пряшова уж роблять приправны роботы

Ставляти ся зачне в септембрі. Препоїня буде творити югозападный дялнічный обхвад міста Пряшов. Выставба дялніцї іщі чекать на дефінітівне становіско при процесі посуджованя впливу на жывотне окружіня. Моментално проходять приправны роботы перед зачатём ставбы драг. Робить ся піротехнічне сондованя, будованя

11.08.2017 З реґіону / Z regionu

Під Спішскым градом ся в суботу одбуде европскый фестівал

Буде то першый річник културного фестівала Европа під градом. Проґрам ся зачне о 11-тій годинї в Спішскім Подрадю на Маряньскім намістю. Навщівників чекають проєкції і театралны пєсы. Частёв фестівалу буде і ремеселный рынок. З думков зорґанізованя фестівалу пришли добровольницї котры

11.08.2017 Заграніча / Zahraniča

Сухый вітер і великы спраготы обновили лїсны пожары в Портуґалску

По куртім охолоджіню на Портуґалско вчера вдарили новы горучавы. Спочатку сім пожарів ся за дакілько годин енормнї росшырило, прічім засягнуты суть главнї середнї і северны части Портуґалска. Уряды мусили дочастно заперти дакотры главны драгы. На бой з пожарами є насадженых

11.08.2017 З домова / Z domova

Мечіара не будуть судити за знеужываня правомочі верейного діятеля

Поліція експремєра вышетрёвала за порушіня правомочі при удїлїню амнестій звязаных з уносом сына презідента Михала Ковача і змареного референда. Хоць подля Уставного суду Мечіар свої правомочі порушыв, покараный не буде, накілько є припад уж перемовчаный. (Зденка Цітрякова)

11.08.2017 З домова / Z domova

Екстремна буря в Братїславі валяла стромы

Вчерашня силна буря, котра ся перегнала Братїславов поваляла стромы і способила матеріалны шкоды. Буря скомпліковала і доправу, впало тролейбусове веджіня на главній братїславскій станіцї, была перерушена премавка тролейбусів і електрічок. Вітер досяговав скорость до 100 кілометрів за годину. Дакілько частей

11.08.2017 Заграніча / Zahraniča

Влакы на трати міджі Чеськом і Словеньском заставів стром

Впадженый стром на трати при словеньско-ческій граніцї недалеко села Бродске способив мешканя влаків. До строма, якый впав вчера коло пятой перед вечером, наразив влак, котрый ішов із Прагы до Будапештї. При наразі не быв нихто зраненый. Про одстранїня строма і

10.08.2017 Погода / Pohoda

Погода 10.8.2017

Ясно аж полоясно, пополідне місцями додж. Найвысша денна теплота 33 aж 38, на Ораві, Липтові і северовыході коло 31 ґрадусів. Теплота на горах у вышці 1500 м коло 24 ґрадусів. Юговыходный аж южный вітор до 7 метрів за секунду. (Анна

10.08.2017 Заграніча / Zahraniča

12 міґрантів скрытых в накладнім влаку

Німецька поліція нашла ґрупу 12 міґрантів, котры ся крыли в накладнім влаку близко граніць з Австрійов. З влаку, котрый ішов з таліяньской Вероны до Мніхова, вылізло сім дорослых і пять малых дітей без супроводу. Поліцайты їх нашли по контролі за

10.08.2017 З домова / Z domova

Контамінованы яйця і на Словакії

Яйця з Голандії контамінованы пестіцідом фіпроніл обявили уж і на Словакії. Іншпекторы їх нашли у великоскладі про ґастрономічны заряджіня у Вырбовім. Подля Штатной ветерінарной і потравиновой справы ішло о 24 балінь увареных і олупленых яєць привезеных з Голандії на Словакію

10.08.2017 Заграніча / Zahraniča

Алжірчан – винник атакы у Франції

Шість французькых вояків было ранено, кедь до них в Паріжу почас протитеросістічной операції набуряло чорне BMW. Подля поліції суть дві особы важні поранены. Винника атакы поліція затримала при наганячці на автостраді і підстрилила, теперь лежыть в шпыталю. Подля дотеперішніх інформацій

10.08.2017 З домова / Z domova

Miністерство праці авізує звышіня мінімалной мзды

Miністерство праці, соціалных справ і родины пропонує звышыти мінімалну мзду о высше 10 % нa 480 eвр. Таку верзію предложыть на засіданя трипартіты. Найблизше засіданя Господарьской і соціалной рады бы мало проходити уж 14-го авґуста. В сучасности є мінімална мзда

10.08.2017 З реґіону / Z regionu

Леґіовлак приде і на выход

Унікатный ЛЕҐІОВЛАК приде і на выход републікы. Влак є вірнов репліков леґіонарьского влаку – eшалону з років 1918 – 1920. Oд 11-го авґуста собі можуть влак попозерати в містах Попрад, Meджілабірці і Гуменне, а од 22-го авґуста до 3-го септембра