x

Контамінованы яйця і на Словакії

00

eggsЯйця з Голандії контамінованы пестіцідом фіпроніл обявили уж і на Словакії. Іншпекторы їх нашли у великоскладі про ґастрономічны заряджіня у Вырбовім. Подля Штатной ветерінарной і потравиновой справы ішло о 24 балінь увареных і олупленых яєць привезеных з Голандії на Словакію через веце країн. З Голандії їх привезли до фірм в Німецьку, де їх спрацовали. Готовы выробкы, уварены і олупены яйця были доданы фірмі до Австрії, а одтамале їх привезли до Вырбового на Словакію. Австрійскый додаватель уж зачав процес стягованя. Словацькы ветерінарны іншпекторы во Вырбовім контролюють, ці быв дотриманый процес стягованя. Перевірюють і дістрібучный список, де всяды были споминаны яйця доданы.
(Анна Кузмякова)