x

Міра евідованой безробітности на Словакії в тім року ся понижыла

00

Міра евідованой безробітности на Словакії досягла в юлі того року уровень 4,97 %. В порівняню з юном 2019-го року ся незмінила, меджірічно ся понижыла о 0,50 перцентуалного пункту. Выпливать то з найактуалнішых опублікованых дані Централі праці, соціалных справ і родины (ÚPSVR). Став діспонібілных кандидатів о роботу досягнув ку кінцю семого місяця того року 136.973 осіб. „Меджімісячно ся чісло звышыло о 347 осіб, меджірічно ся понижыло о 13.295, што є о 8,85 % осіб менше,“ інформував о тім ґенералный директор ÚPSVR Маріян Валентовіч. (TASR, Pkf)