x

На Словакії суть в превадзкі до 80 лыжарьскых ареалів

00

Лижарьскы  условія на Словакії суть на тых днях барз добры, в нижшых положінях добры, на севері Словакії ся днесь і в найближшых дньох очікує дальше сніжіня. В превадзкі суть до 80 лыжарьскых ареалів.