x

Новела закона о соціалнім поіщіню бы мала одстранити кривду в припаді скоро 140.000 жен

00

При застропованю пензійного віку жен ся мають зреалізувати пару змін. Представила їх єдна з передкладателів новели закона о соціалнім поіщіню Петра Кріштуфкова. Цільом новелы є одстранити кривду при пензійній границі в припаді скоро 140.000 жен і дотуляти бы ся мала жен народженых в рокох 1957 аж 1963. Як приближыла Кріштуфкова в завері пятого дня 12. засіданя парламенту, ,,жены даных рочників одышли до пензії без того, абы ся наповнив уставный прінціп і быв їм одрахуваный піврік за кажду єдну выховану дітину.‟ (TASR, Pkf)