x

Одбила ся стріча презідента СР і ёго двох попередників

00

Презідент СР Андрій Кіска і ёго попередници Рудолф Шустер і Іван Ґашпаровіч ся зышли на традічнім новорочнім обідї. Бісїдовали о презідентьскых вольбах і о выбері новых уставных судцїв. Подля Ґашпаровіча бы быв експремєр Роберт Фіцо добрым одборником на Уставнім судї СР, Шустер ся ку тому нияк не выядрив. Презідент Кіска вірить, же зо 40 мен парламент зволить 18 кандідатів, котрых му запропонує. „А я буду мочі выбрати з досправды якостных кандідатів на уставных судцїв”, увів Кіска. Тот про нового судцю споминать лен дві крітерії – одборность і моралку. Дале підкреслив, же є міцно рад, же утримують мілу традіцію, же ся можуть так зыйти.

                                                                                                                                                                     (TASR, Шутіова)