x

Приправує ся закон о гмотній одповідности політиків

00

Закон о гмотній одповідности політиків бы мав быти предложеный як посланецька пропозиція правдеподобно на септембровім засіданю парламенту. Про пресаґентуру TASR то повів председа Устаноправного выбору Народной рады СР Мілан Ветрак. Закон бы мав обсягувати і управу обжалобы у верейнім інтересі, кедь є прокуратура недіюча і штату взникла шкода главні з причіны корупції або кліентелізму. Пропозицію управуючу гмотну осподавідність уж подав до парламенту посланець Міросла Коллар. Посланці бы мали о пропозиції їднати на найближшім засіданю, котре бы мало зачати 15-го юна. (TASR, Pkf)