x

Рыхтує ся зміна в условіях выберу кандидатів на уставных судців

00

Вік мінімальні 45 років, знаня хоч єдного світового языка, але і абсолвуваня юстичного, евентуальні адвокатского ці прокураторьского екзамену. І тото бы могли быти новы критерія выберу кандидатів на уставных судців так, як ся на них договорила владна коаліція. „Найзаважнішов змінов при самій вольбі кандидатів є , же теперь стачіть проста векшына. Мы пропонуєме, абы было потрібно мінімальні 76 голосів посланців. Неможеме согласати з уставнов векшынов, бо в такім припаді бы Народна рада СР небыла способна зволити никого“ повів председа Смеру-СД Роберт Фіцо з додатком, же новы условія значно зменшають округ людей, котрых ся будуть мочі приголосити за кандідатів на судців Уставного суду СР, єдночасно шак звышать якость даной інштитуції.
(TASR)