x

Высокошколска русіністика на Словакії мать першого абсолвента докторьского штудія

00

Высокошкольска русиністіка на Словакії од 28-го авґуста 2018-го року зачінать писати свою нову історію. Інформовала о тім Анна Плішкова, директорка Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, де в тот день обгаїв свою дізертачну роботу Михал Павліч. Павліч обгайовав свій докторат по абсолвованю нового 4-річного докторьского штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література, якый Пряшівска універзіта зачала реалізовати од академічного року 2014/2015. „Вынятковость обгайобы дізертачной роботы Мґр. Михала Павліча не є лем у тім, же ся реалізовала в році, коли высокошкольска русиністіка на Словакії славить свою 20-ту річніцю, але головно в тім, же автор дізертачной роботы є історічно першым абсолвентом вшыткых трьох высокошкольскых проґрамів заміряных на русиньскый язык і літературу – бакаларьского, маґістерьского і докторьского. Вдяка успішному абсолвованю 10-річного контінуалного штудія русиньского языка і літературы на Пряшівскій універзіті, котра як єдина в світі реалізує вшыткы 3 высокошкольскы проґрамы заміряны на русиньскый язык і літературу, до карпаторусиністікы поступно зачнуть вступати молоды і надійны кваліфікованы русиністы, што є выслідком 20-річного процесу розвоя высокошкольской русиністікы в Словакії і русиньского народно-возродного процесу по році 1989,“ інформовала Плішкова.