x

Лавка приятельства в Бардейовскых Купельох бы мала быти знова доступна на ярь 2023-го рока

00

Лавка приятельства в Бардейовскых Купельох бы мала быти по рекоштрукції знова доступна про верейность на ярь будучого рока. Актуалні реалізують ся реконштрукчны роботы. Як про пресаґентуру TASR увів діректор Реґіоналной орґанізації турістичного руху  (OOCR) Шаріш – Бардейов Радомір Янчошек, покы погода дозволить, главны роботы бы ся мали зреалізувати до кінця 2022-го рока. Предпокладать ся, же цілковый келчік буде коло 49.000 евр. Дерево додали Бардейовськы Купелі а дальшый матерял і роботы фінанцує OOCR Шаріш – Бардейов  і Крайска орґанізація турістичного руху (KOCR) Северовыход Словеньска з дотації Міністерства транспорту і выставбы СР. Цільом ревіталізації є обнова деревяных елементів, выміна пошкодженого матерялу старой лавкы. Лавка приятельства є частьов научного пішника Сісі в Бардейовськых Купельох. (TASR, Pkf)