x

Місто Пряшів одстранило велику складку за Калваріёв

00

Місто Пряшів в сполупрацї з компаніёв Технічны службы міста Пряшів (ТСмП) одстранило велику нелеґалну складку за Калваріёв. Зарівно апелує на обчанів, жебы нелеґалны складкы наголошовали. TASR о тім інформовала тискова референтка Містьского уряду в Пряшові Ленка Шітарова. ,,В сучасности з ТСмП была теріторія вычіщена а подарило ся вызберати цїлково 1,5 тоны смітя, переважно скляняных фляшок і ставебного одпаду в нарочнім береговім теренї повнім густых кряків. Довєдна ся подарило вычістити 37.840 квадратных метрів,“ увела Шітарова.

(TASR, Шутіова)