x

Пряшівске інтернатне радіо ославює півстороча

00

Інтернатне розгласове штудіо Пряшівской універзіты в Пряшові (ПУ) Радіо ПаФ ся уж 50 років пригварять своїм універзітным слухачам. Протягом того часу перешло значнов модернізаціёв, успіло у многых конкурзах і вычередовало ся в нїм веце як тристо членів на різных позіціях. З нагоды юбілея основаня радія зорґанізовали ёго теперішнї членове в першый марцовый тыждень святкованя, на котрім передставили нове лоґо. „Інтернатне розгласове штудіо є неоддумательнов частёв не лем штудентьского, але і цїлого універзітного жывота.Єм рад, же ся і по 50-ёх роках тїшить великій облюбі з боку слухачів, має всешто понукнути своїма релаціями, справодайством і музиков,“ увів ректор ПУ Петер Коня. „В радію ПаФ єм высылала рано, каждый вівторок і четверь, а тото ранне высыланя ся зо мнов везе цїлый час, накілько роблю в радію, враховано ПаФка, уж 11 років, ,“ заспоминала собі бывша членка Ольґа „Олі“ Джупінкова. Днесь є веце бывшых членів того інтернатного розгласового штудія заместнаных в різных професіоналных медіях.

                                                                                                                      (TASR,Шутіова)