x

Была вытворена протитерорістічна ґрупа при Вышеградскій штиркі

00

О вытворені протитерорістічной робочой ґрупы і о зміцнені взаємной сполупраці дебатували вчера в мадярьскім місті Гардонь в столічнобелеградскій жупі представителі протитерорістичных части країн Вышеградской штиркы за участі експертів з Ізраїля. На основі аґентуры МТІ шеф мадярьского Центра боя проти терорізму Янош Хайду у верейноправній телевізії М1 повів, же є потрібно підписати догоду, абы в припаді концентрованого терорістічного атаку мала можность дана країна нелем ефектівніше засягнути, але так само, абы єй сусідні країны доказали помочі.
(TASR)