x

Простїшы контролї на внутрїшнїй граніцях ЕУ не хоче дакілько штатів унії

00

Словакія не є сама, котра одмітать пропозіції Европской комісії спростити заводжованя гранічных контроль на внутрошенґеньскых граніцях ЕУ. В четверь то в рамках брусельского засїданя Рады ЕУ про внутрїшнї дїла увів міністер внутрїшнїх дїл СР Роберт Каліняк. „Вопросы новых пропозіцій Европской комісії про спрощіня заводжованя гранічных контроль на внутрїшнїх граніцях ЕУ. Многы штаты, враховано Словакії, то поважуєме за абсурдну пропозіції, за пропозіцію, котра є не приятельна, котра є смертелным коктейлом про Шенґен. А будьяке таке опатрїня, котре є передовшыткы політічно мотівоване, бы было катастрофов про вольный погыб а кідь кочеме выкликати у жытелїв іщі векшу недовіру к ЕУ, так тото є ід тому найлїпша путь. З нашого погляду іде о чісто політічне розгодованя в остатнїм часї без будьякых релевантных доводів.“ Міністер крітічно принимать і то, же ід тым нештандардным крокам приступують тоты членьскы штаты, котры скорше згоршыли як злїпшыли сітуацію в часї міґрачной крізы в роцї 2015. Каліняк назначів, же веце членьскых країн є проти тій пропозіції, бо іде о слободу вольного погыбу, о єдну із основных слобод, котры жытелї найвеце оцїнюють. „Сьме за вшыткы опатрїня, котры комісія пропонує в области твердшой охраны вонкашнїх граніць і їх абсолутной непропустности, покы іде о нелеґалну міґрацію. Але в области внутрїшнїх граніць сьме проти будьякым змінам і проти політічному заводжованю контроль на внутрїшнїх граніцях,“ повів Каліняк.
(TASR)

Фото: TASR