x

Таяни виразив жаль

00

Жаль над повторяным порушованьом людскых прав в Турції выразив в понедільок на зачатку януарового пленарьного засіданя Европского парламенту в Штрасбурзі його председа Антоніо Таяні. Звернув увагу, же европарламент і тридцять років по уділіню першой Сахарововой премії за свободу думаня мусить підтримовати їй лавреатів, кідьже дакотры суть і днесь пронаслідованы. Таяні в тім повязаню выразив солідарность Лейлі Зановій, лавреатці Сахарововой премії за рік 1995, котра была аж до свого недавного вылучіня турецьков депутатков.
(TASR)