x

В.Ремішова: Еврофонды мусять быти про людей простїшы

Віцепремєрка і міністерка інвестіцій, реґіоналного розвитку і інформатізації Вероніка Ремішова (Za ľudí) у віторок абсолвовала відеоконференцію з резортныма европскыма колеґами і нїмецькым преседництвом Европской унії. ,,З нїмецькым міністром господарьства Петром Алтмаіером і еврокомісарьков про когезію і реформы Елісоу Ферреіра єм

Польскый конштітучный суд підпорив спріснїня закона о інтеррупціях

Польскый конштітучный суд у четверь вырїшив, же закон поволюючій выконаваня інтеррупцій в припадї пошкодженого плоду є протиконштітучный. Вердікт ознамила председнічка суду Юлія Прзылебска. Рїшіня суду значіть заказ умелого перерушіня теготеньства в припадї зіщіня, же іде о пошкодженый плод, інформовала аґентура

Останьте дома, вызвали в менї шaндарїв і здравотників міністры

Нихто не хоче выкликовати чутя страху разантных закроків поліції в припадї моніторінґу дотримованя обмеджіня выходжаня. На тисковій конференції по веджіню розговору централного крізового штабу то повів міністер внутрїшнїх дїл СР Роман Мікулец (OĽANO), котрый зарівно пожадав, жебы ся люде не

Европска комісія помагать Чехії, до шпыталїв посылать 30 вентілаторів

Европска комісія у четверь ознамила, же на основі жадости о поміч з Чехії ЕУ з европской резервы лїкарьского выбавлїня ресцЕУ послала чеській странї першу додавку 30 плюцных вентілаторів. Іде о додавку выбавлїня зо сполочной европской резервы, котра была вытворена зачатком

Бардеёв успів з проєктом в области зміны клімы

Місто Бардеёв зреконштуує два павілоны Основной школы Бартоломея Крпелца, накупить контайнеры на біолоґічный одпад а выготовить Акчный план міста на знижованя емісій CO2. Як TASR інформовав говорця міста Штефан Гій, самосправі ся подарило успіти з проєктом в области зміны клімы

Погода: 23.10.2020

Днесь півясно аж хмарно, вынятково слабе мырголїня. Найвысша денна теплота 12 аж 17 ґрадусів. Теплота на горах у вышцї 1500м около 9 ґрадусів. В ночі ясно аж півясно, в низшых пологах поступно місцями молга. Найнизша ночна теплота 8 аж 3

Аналітік: Платы в школстві ся мають рїшити реґіонално

Платы в школстві не суть проблемом цїлого Словеньска. Найвеце ся тот проблем явить головно в Братїславскім краю а в головнім містї Словеньска. Увів то аналітік Інштітуту економічных і сполоченьскых аналіз Роберт Хованцуляк, котрый твердить, же платы в школстві ся мають

ЕP призначів Сахаровову ціну білорускій опозиції

Сахаровову ціну за слободу думаня вырішыли посланці Европского парламенту того року прызначіти демократічній опозиції в Білорусії в заступліню Коордіначной рады, ініціятівов одважных жен і особностями політичного і громадьского жывота.

В Рімі є од завтра выголошеный заказ ночного выходжіня

В італійскім реґіоні Лазіо, до котрого патрить і главне місто Рім, выголосили вчера заказ ночного выходжіня, котрый мать быти платный 30 днів. Опатріня было апліковане по рекорднім деннім звышыню чісла інфікованых, кедь в Італії прибыло выше 15.000 новых припадів, інформувала

Посланці НР СР діскутують о владных пропозиціях з ділні МК СР

Посланці Народной рады СР продовжують в їднані діскусійов к владным пропозиціям з ділні Міністерства културы СР, о котрых їднають в ускоріню. Третій день 16. засіданя  зачали владнов пропозиційов закона о законі о уділіню дотацій в компетенції Міністерства културы СР. Днесь

На братіславске летіско днесь прилетіло летадло зо скоро трьома міліонми антіґеновых тестів

Скоро три міліоны антіґеновых тестів на захворіня COVID-19 про потребы плошного тестованя і дальшый здравотницькый матерял привезло на братіславске летіско днесь рано накладне летадло Антонов An-124 Ruslan. Озброєны силы СР дістрібують матерял властныма средствами на призначены реґіоналны штабы і дале

Осінні вакації перекладають

Термін осінніх вакацій про школярів основных і середніх школ ся мать переложыти. На причіні є авізоване цілоплошне тестованя обывателів Словакії на новый коронавірус. Выходить то з інформацій Міністерства обраны СР ку плошному тестованю. Такым способом ся осінні вакації посувають на

PSK є приправеный дати уквартильованя про здравотників, рятовників і членів армады

Од зачатку того тыждня є Пряшівскый самосправный край (PSK) приправеный дати уквартильованя про здравотників, рятовників і членів армады, котры прийшли до контакту з позітівні тестованыма  пацєнтами і нехочуть огрозити своїх близькых. Конштатовав то крізовый штаб PSK, котрый вчера засідав на

Погода 22.10.2020

Днесь є ясно аж напівясно. Найвысша денна теплота 11 аж 18 ґрадусів. Дує слабый, на югозападі і выході юговыходный і южный вітор до 20 км/год.  Найнижша ночна теплота 8 аж 1 ґрадусів.  (SHMÚ, Pkf)

В минулім року аж 726 жен ся стали жертвами домашньой насилности

В року 2019 потвердила поліція 726 припадів жен, котры ся стали жертвами домашньой насилности, 572 зазнало псіхічне мучіня. Выходить то з джерел поліції, котры суть опублікованы в Справі о повніню Народного акчного плану і превенції і елімінації мучіня на женах

На людей приходжаючіх зо загранича ся односять условія діючіх од 1-го октобра

Обывательом Словакії  жыючіх в  заграничу ся нерокомандує путовати на Словакію з причіны цілоплошного тестованя на COVID-19. Міністерство обороны СР о тім інформувало на своїй інтернетовій сторинці. Резорт припомянув, же на людей приходжаючіх зо загранича ся односять условія діючіх од 1-го