x

В рамках цілого пряшівскго ґрекокатолицького протопресбітерату ся в неділю 15-го децембра одбуде выняткова фінанчна збірка

00

При літурґіях у вшыткых ґрекокатолицкых храмох пряшівскго протопресбітерату ся в неділю 15-го децембра одбуде выняткова фінанчна збірка. Єй вытяжок буде призначеный на поміч пошкодженым при выбуху пліну в панеловім домі на Мукачівскій улиці в Пряшові в пятницю. В суботу то на кінці святой літурґії в базілікі мінор в Лютині, котру жертвовав за душі помершых при нещастній події, ознамив то пряшівскый арцібіскуп і метрополіта Ян Бабяк. Єдночасно апеловав на віруючіх, абы і надалей были в молитвах за жертвы того нещастя і в тім передріздвянім часі Філіповкы памятали на змысел поканя в жывоті християна. (TASR, Pkf)