x

Міністерство школства і в часі літа забезпечує накупліня і дістрібуцію учебників про школы

00

Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпорту СР і в часі літніх вакацій продовжує в забезпечувані учебників про школы на наслідуючій рік. Тоты пожадують на школскый рік 2018-2019 накупліня і дістрібуцію скоро 2,6 міліонів штук, в сучасности є про учнів приправеных лем 1,5 міліонів штук учебників, што представує 58-перцентну міру забезпечіня пожадавок школ.
(TASR)