x

Од 1-го марця 2022 буде EČV “переносным“ зо старого на нового властника авта

00

Таблічка з евіденчным чіслом авта  (EČV) буде “переносна“ з оріґіналного на нового властника моторового авта непозераючі на то, ці мать в данім окресі тырвале перебываня. Аплікують ся цілословацькы евіденчны чісла, на котрых уж небуде скорочена форма окресу. Новелу закона о дорожнім транспорті, котра тоты зміны приносить, вчера підписала презідентка СР Зузана Чапутова. Діяти бы мала од 1-го марця 2022. (TASR, Pkf)