x

Од 1. юла того року бы ся мала звышыти піняжна помічь на опатруваня тяжко здравотні постигнутых

00

Од 1. юла того року бы ся мала звышыти піняжна помічь на опатруваня тяжко здравотні постигнутых про вшыткы групы поберателів. По новім буде вышка даной помочі становлена певном сумов. Выходить то з новелы закона о піняжній помочі на компензацію тяжко здравотного постигнутя, котру посунув парламент до другого чітаня. Новела закона рахує с поступным збівшованям піняжной помочі на опатруваня, а то так, абы ся до року 2020 його вышка приближыла вышкі чістому мінімалному заробітку при поберательох в продуктівнім віку і при поберательох побераючіх дакотру з пензійных помочі бы його вышка мала досягти половину чістого мінімалного заробітку.
(TASR)