x

Од 10-го до 28-го авґуста зачінають роботу літні школы

00

Звышні фінанції, котры небудуть выужыты на літні школы, підуть до реґіоналного школства. Потвердив то міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту СР Браніслав Ґроглінґ. Міністерство выділило на літні школы 500.000 евр, причім на основі оцініня єднотливых жадостей розділило  372.600 евр про 242 жадателів. Літні школы можуть учні навщівльовати од 10-го до 28-го авґуста, фурт од понеділька до пятниці. Суть добровольны про школы, учнів і учителів. Навчаня буде мати зажытковый, гравый і творячій характер. (TASR, Pkf)