x

Подля Фіца резултаты выборів не суть дзеркалом про владу

00

В історії модерной Словакії ніт успішнішого політічного проєкту, як SMER. Думать собі то премєр Роберт Фіцо. Тот і по резултатах крайскых выборів твердить, же його партія все зіставать найстабілнішов і найвызначнішов політічнов партійов. Фіцо знова повторив, же „хотіли досягнути веце.“ „Но не є причіна, жебы із веджіня партії одступили даякы підпредседове,“ повів у телевізній діскузії TA3 V politike. Фіцо припустив, же зміны бы могли быти на іншых уровнях. Премєр решпектує погляды своїх підпредседів. Мадяріч ці Пеллеґріні минулый тыждень говорили о потребі змін в партії. „Каждый має право повісти своє виджіня світа,“ повів Фіцо. Подля нього є важным, же партія хоче „тігати країну од середины наліво.“ Резултаты крайскых выборів не суть подля премєра дзерклам про діялность сучасной влады. „Тоты выборы не мають нич довєдна із діялностьов влады як такой,“ повів з тым, же фунґують на іншакім прінціпі і проґрамах як влада.
(Петро Медвідь)