x

Посланцї одобрили зрушїня окремого одводу сітї обходів

00

Окремый одвод сітї обходів ся зрушыть. За пропозіцію коалічной SNS у четверь голосовало вшыткых 141 притомных посланцїв. Схваленый быв в скороченім леґіслатівнім конаню. Пропозіція на зрушіня закона о окремім одводї сітї обходів была передложена як реакція на приправне опатріня прияте з боку Европской комісії (ЕК) на позаставіня уплатнёваня того закона. Навргователї здоводнили таке рішїня фактом, же вышетрёваня ЕК не є часово обмеджене. Подля них ся тым отворить можливость глядати іншый, скорішый і ефектівнїшый механізм адресной помочі словацькым польногосподаром і потравинаром. ,, Зрушінём закон заникне довод на продовжованя конаня з боку Европской комісії, “ додали. Приправу закона на зрушіня одводу выволав председа Народной рады СР a SNS Андрій Данко. Зарівно вызвав обывателїв, жебы слїдовали, чі ся цїны в обходных сітях знижують.

(TASR, Шутіова)