x

Прокуратуры і судці в тім року небудуть мати одмены

00

Влада СР на своїм вчерайшім їднаню зрушыла одмены про прокураторів і судців як часть економічных опатрінь на бой з пандеміцьков сітуаціой. По їднаню влады то повіла міністерка справодливості Марія Колікова. Як далей конкретізувала, іде о професію выкону верейной мочі, де мають забезпечены тринасты і штырнасты заробіткы. Міністерка поважує фінанчне забезпечіня судців і прокураторів за барз слушны і в порівняню з остатныма країнами ЕУ. (TASR, Pkf)