x

Словацькый водогосподарскый подник собі пригадує 20 років свого існуваня

00

Выужыти можності фінанцованя з посліднього періоду европскых штруктуралных фондів ці будованя дальшых протиповодньовых опатрінь, то суть цілі, с котрыма до наслідуючого періоду вступує Словацькый водогосподарскый подник пригадуючій собі 20-те вырочя свого заложіня. З той нагоды Словацькый водогосподарскый подник приправує ставбы протиповодньового характеру в цілкові сумі 320 міліонів евр, котры ба ся мали закінчити до року 2021. Днесь штатный подник справує водны токы в довжкі 32 738 кілометрів, 287 водных резервоарів, 2811 кілометрів охранных водных перегородів і каналову сіть в довжкі 1812 кілометрів. Тыж є превадзковательом Водного діла Ґабчіково.
(Петро Кімак-Фейко)