x

Судна рада зволила председу Найвысшого суду

00

Судна рада в понедільок зволила председу Найвысшого суду Словацькой републікы. Посада была необсаджена од октобра минувшого року, коли ся закінчів функчный період Даніелі Швецовій. За нового председу зволили Яна Шікуту. Шікута здобыв у публічній вольбі 12 із 17-ох голосів. За його протикандідата Івана Руману не голосовав нихто. Ян Шікута за пріоріту у функції бере зліпшіня образу юстіції в очах людей. Як повів, в сучасности ся словацька юстіція находить в такій сітуації, в якій ся якбач не знайшла жадна країна Европы, коли є розбігнутых тілько карных процесів проти судців вшыткых ступнів про підозріня з корупції. Очісту хоче Шікута досягнути і посередництвом ефектівных маєтковых признань і перевірінь судців. Міністерка справедливости Марія Коликова оцінила зволіня Шікуту до функції. Моментално є на тягу презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова. Жебы Шікута міг хопити ся посады, мусить го до ньой выменовати презідент републікы.

(Медвідь, TASR)