x

ZMOS крітізує, же влада недумать на то, же і селам ся звышує келчік

00

Соціалны партнеры по вчерайшім засіданю тріпартіты высловили неспокойність з тым, як влада рішыть звышованя цін енерґій. Здружіня міст і сел Словакії  (ZMOS) крітізує, же влада недумать на то, же і селам ся такым способом звышить келчік. Одбораром ся нелюбить, же опатріня непредставує штат, але на стіл їх положыли сіоціалны партнеры. Робітникам знову вадять низькы компензації з Енвірофонду. Як повів по їднаню тріпартіты підпредседа ZMOS Радомір Бртань, звышеный келчік самосправ є повязаный з дорожшыма енерґіями главні про енерґетічне барз нарочне верейне світло, але і про електрічкове ці тролейбусове веджіня в містах, в котрых фунґує. (TASR, Pkf)