x
01.12.2017 Погода / Pohoda

Погода 1.12.2017

Днесь полохмарно аж захмарене. Містами снїжїня. Найвысшы денны теплоты -1 аж 4. Теплота на горах у вышцї 1500 м коло -5 ґрадусів. Дути буде слабый вітор. В ночі підвышена хмаровитость. Теплоты -6 аж -2 ґрадусы. (Зденка Цітрякова)

01.12.2017 З домова / Z domova

Реакція школьскых одборарів на валорізацію платів педаґоґічных і одборных заместанцїв школ

Выслїдкы колектівного выїднованя не тїшать школьскых одборарів. Суть розгорчены з неґатівной позіції влады к пропозіції на валорізацію платів педаґоґічных і одборных заместнанцїв і учітелїв высокых школ в роцї 2018. Одборари варують владу перед цїлоштатныма протестами, бо платы штатных і верейных

30.11.2017 З домова / Z domova

Влада СР рокувала о різіках худобы в Словакії

Словакія сі зобрала за ціль, же до 2020 року выманить найменше 170.000 людей з різіка худобы або соціалного вылучіня. Даный народный ціль є в сучасности наповненый уж на 95,6 процентів. В пропозиції актуалізованой Народной рамцовой стратеґії підпоры соціалного зачленіня і

30.11.2017 Заграніча / Zahraniča

В Абідяні была вытворена шпеціална робоча група

Европска унія, Африцька Унія і Орґанізація зєднаных народів вытворила шпеціалну робочу ґрупу, котра буде помагати хоронити міґрантів – передовшыткым тых, котрых затримують в нелюдськых условіях в таборах в Лібії змітаючой ся в конфлікті. Інформувала о тім прес- аґентура АП. Споминаны

30.11.2017 З реґіону / Z regionu

На Колоніцкім сідлі зачала днесь меджінародна конференція

Село Стащін і Aстрономічна oбсерваторія на Колиніцькім сідлі в Сниньскім окресі буде од днешнього дня до 2-го децембра центром традічной меджінародной конференції Колос 2017, котру орґанізує Вігорлатьска звіздарня в Гуменнім. Централнов темов засіданя із высше 70 участниками з Польщі, Україны,

30.11.2017 Заграніча / Zahraniča

Америка варує Северну Корею, же буде война

Найновшый ракетовый тест Северной Кореї “нас приближує к войні“, котру Споєны штаты невыглядавыють, выголосив то вчера америцькый посол при ОСН Ніккі Галейова на вынятковім засідані Безпечностной рады ОСН. Варовала, же як дойде до войны наслідкы дальшых поступів “аґресії“, як быв

30.11.2017 З домова / Z domova

Матечна четвертый підпредседа влады

Презідент Словацькой републикы Андрей Кіска вчера выменував міністерку землегосподарства і розвоя відєка Словацькой републикы Ґабрєлу Матечну за підпредседничку влады Словацькой републикы. Матечна, як номінантка Словацькой нaродной партії є так четвертов підпредседничков владного кабінету, попри Робертові Кaлинякові, Петрові Пеллеґрінові і Луції

30.11.2017 З реґіону / Z regionu

Любовняньскый музей одкрыє далшый депозітарь

Любовняньскый музей планує сприступнити далшый із своїх депозітарів, a тo депозітарь умелецькой історії. Першый депозітарь народных кроїв одкрыли перед двома роками, того року то быв депозітарь літурґічного облечіня. Подля слов директора музея Далібора Мікуліка то мало великый успіх, зато вырішыли,

30.11.2017 Погода / Pohoda

Погода 30.11.2017

Днес є захмарено аж хмарно, на многых місцях сніжіня, в пологах до приближні 300, на Земпліні пізніше до 600 метрів і додж зо снігом або додж. Містами інтернтзивны опады. Спочатку буде вынятково і творба сніговых языків. Найвысша денна теплота -1

29.11.2017 Погода / Pohoda

Погода 29.11.2017

Днес є хмарні аж захмерено. На дакотрых місцях сніжіня, до приближні 300 метрів і додж із снігом або лем додж. Найвысша денна теплота 0 аж 5 ґрадусів. Теплота на горах у вышкі 1500 метрів коло -4 ґрадусів. Дує юговыходный вітор

29.11.2017 З реґіону / Z regionu

Пряшів жадать експресны влакы

Місто Пряшів жадать скорішы і чістішы влакы меджі Пряшовом і Кошыцями. На тоту тему говорила пряшівска пріматорка Андреа Турчанова з реґіоналным представительом Желізніць Aнтоном Ружбарьскым. Tурчанова арґументовала тым, же каждый день меджі обома містами ся пересувать за роботов ці школов

29.11.2017 З домова / Z domova

Петро Пеллеґріні є в Монґолску

Моноґолско видить бівшый потенціял в сполупраці із Словакійов, котрый дотепер небыв выужытый. Підтвердив то підпредседа влады СР про інвестиції і інформатизацію Петро Пеллеґріні. “Было бы добрі, кедьбы ся нам сполочні подарило обновити економічну і господарску сполупрацю холем на уровні, котру

29.11.2017 Заграніча / Zahraniča

В худобных країнах ся подавають фалошны лікы

Приближні 11 % ліків в розвойовых країнах є сфалшованых і суть рочні причинов смерті 10 000 дітей, котры суть хворы на маларію ці запал плюц. Інформувала о тім Світова здравотницька орґанізація. Є то першый покус орґанізації ОСН о аналізу даного проблему.

29.11.2017 З реґіону / Z regionu

З Гуменного веде нова значена ціклотраса

Недалеко ренесанчного замку в Гуменнім зачінать респ. кінчіть нова вызначена ціклотраса, котра є довга 53,3 кілометрів. Першы кілометры ведуть уліцями міста, aж нa драгу ч. II/559. Tраса продовжує дале селами, котры лежать в напрямі на Meджілабірці. Першов великов aтракціов на дразі

29.11.2017 Заграніча / Zahraniča

Северна Корея знову провокує

За інформаціями Прес-аґентуры Словацькой републикы Северна Корея одпалила вночі дальшу баліастіцку ракету. Іде о першу пробу северокорейской балістіцкой стілы од 15. септембра, кедь ізолована комуністічна країна одпалила балістіцку ракету середнього долету. Найновшый тест прийшов коротко потім, кедь презідент Споєных штатів